czwartek, 29 grudnia 2011

Alimenty dla dziecka - określanie ich wysokości

Rozpad rodziny staje się coraz częstszym zjawiskiem i stanowi narastający problem społeczny. Jest on tym większy, że przeważająca część, rozchodzących się par, posiada wspólne dzieci, których koszty utrzymania z wiekiem stale wzrastają. Warto więc zastanowić się na jakiej podstawie i w jakiej wysokości możemy domagać się alimentów na dziecko. W celu ustalenia zakresu, formy i wysokości obowiązku alimentacyjnego rodziców wobec dziecka zastosowanie znajdują przepisy ogólne Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w szczególności art.133 oraz art. 135 i 136.

Alimenty dla dziecka - określanie ich wysokości
Alimenty dla dziecka - określanie ich wysokości

sobota, 17 grudnia 2011

Zapis windykacyjny


Ustawą z dnia 18 marca 2011 o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw do prawa spadkowego wprowadzona została nowa instytucja tj. zapisu windykacyjnego zawartego w testamencie notarialnym, funkcjonująca obok zapisu zwykłego w testamencie oraz dziedziczenia ustawowego, umożliwiająca pełną i natychmiastową realizację woli testatora. Stanowi to istotny wyłom w obowiązującym w naszym prawie spadkowym, opartym na konstrukcji sukcesji uniwersalnej, w którym dziedziczenie następowało w chwili otwarcia spadku z mocy prawa, z możliwością odrzucenia spadku w określonych przez prawo terminach. 

Zapis windykacyjny
Zapis windykacyjny

piątek, 16 grudnia 2011

Problemy ze zwalczaniem przemocy w rodzinie

Przemoc w rodzinie to zjawisko dalece wymykające się poza ramy przyjęte w świadomości społecznej. Brak należytej wiedzy w zakresie zjawisk przemocy w rodzinie utrudnia zapobieganie przemocy i rozwiązywanie problemów z nią związanych. Zdaniem ekspertów ilość osób żyjących w Polsce w rodzinach dotkniętych tym problemem, można oszacować na około 3 do 4 milionów. Należy wskazać, iż pragmatyka działania wielu instytucji i służb państwowych jest niedostosowana do specyfiki przemocy w rodzinie, co obniża skuteczność interwencji i przyczynia się do wtórnych zranień ofiar szukających pomocy. 

Problemy ze zwalczaniem przemocy w rodzinie
Problemy ze zwalczaniem przemocy w rodzinie