środa, 18 stycznia 2012

Karta Praw Ofiar Wypadków Drogowych

Statystyki wypadków komunikacyjnych na polskich drogach są alarmujące. Miniony rok zakończył się, jak podaje sejmowa komisja infrastruktury, aż 11-procentowym wzrostem wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Jak wynika z danych Komendy Głównej Policji  w ubiegłym roku w wypadkach drogowych ogółem zginęło 4114 osób, wzrosła też liczba wypadków drogowych do 39,4 tysięcy, o 2,5 proc. więcej niż w 2010 roku. 

Karta Praw Ofiar Wypadków Drogowych
Karta Praw Ofiar Wypadków Drogowych

Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych

W myśl art. 442 § 1 k.c. bieg przedawnienia roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym rozpoczyna się od momentu, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia, tak więc konieczne jest kumulatywne spełnienie dwóch przesłanek. 

Art. 445 k.c. zawierający materialną podstawę roszczenia z tytułu szkody wywołanej czynem niedozwolonym dotyczy uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, a więc szkody na osobie, która inaczej niż szkoda na mieniu, nie stanowi wprost uszczerbku w majątku poszkodowanego, dotyczy ona bowiem zdrowia lub życia poszkodowanego. Pośrednio odbija się ona na jego majątku, wobec zwiększenia wydatków bądź utraty lub zmniejszenia jego zdolności do pracy, ale świadomość szkody oznacza, w tym przypadku, dowiedzenie się o uszczerbku na zdrowiu, który w konsekwencji prowadzi do utraty lub ograniczenia zdolności do pracy.

Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych
Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych