czwartek, 22 marca 2012

Odszkodowanie od gminy za lokatora

W Polsce lawinowo rośnie liczba osób z wyrokami eksmisyjnymi, na gminach zaś ciąży obowiązek zapewnienia lokali socjalnych. W praktyce nawet bogate gminy dysponują jedynie ograniczoną liczbą wolnych lokali socjalnych, mimo modernizacji już istniejących obiektów mieszkalnych, oraz budowy zupełnie nowych budynków z przeznaczeniem na ten cel. To zaś przekłada się na bardzo długie niekiedy nawet kilkuletnie okresy oczekiwania na zastępcze mieszkanie. 

Odszkodowanie od gminy za lokatora
Odszkodowanie od gminy za lokatora

środa, 14 marca 2012

Odszkodowanie za wczasy

Dla każdego z nas urlop to długo wyczekiwany moment, który stanowi elementarną składową higieny psychicznej oraz jest środkiem odnowy somatycznej, a w związku z tym czynnikiem wpływającym bezpośrednio na nasze zdrowie. Jeżeli więc czas urlopowy chcemy przeznaczyć na zakupioną w biurze podróży wycieczkę, mamy prawo oczekiwać, że organizator wywiąże się w całości z podjętych zobowiązań, a jego świadczenie będzie nacechowane określoną jakością. 

Odszkodowanie za wczasy
Odszkodowanie za wczasy

czwartek, 8 marca 2012

Dziedziczenie składek ZUS

Obowiązujący w naszym kraju system prawny przewiduje możliwość dziedziczenia emerytury, jednakże jest ono mocno zróżnicowane i zależy od tego z jakiego źródła pochodzi świadczenie.

Na wstępie należy podkreślić,  iż środki zgromadzone w pierwszym filarze (składki ZUS) nie podlegają dziedziczeniu po śmierci ubezpieczonego. Przy czym jeżeli współmałżonek ubezpieczonego nie pracuje oraz ukończył pięćdziesiąty rok życia, może otrzymać rentę rodzinną. Z tej samej instytucji korzystają również dzieci zmarłego otrzymując stosowną rentę do momentu ukończenia nauki. 

Dziedziczenie składek ZUS
Dziedziczenie składek ZUS