czwartek, 8 marca 2012

Dziedziczenie składek ZUS

Obowiązujący w naszym kraju system prawny przewiduje możliwość dziedziczenia emerytury, jednakże jest ono mocno zróżnicowane i zależy od tego z jakiego źródła pochodzi świadczenie.

Na wstępie należy podkreślić,  iż środki zgromadzone w pierwszym filarze (składki ZUS) nie podlegają dziedziczeniu po śmierci ubezpieczonego. Przy czym jeżeli współmałżonek ubezpieczonego nie pracuje oraz ukończył pięćdziesiąty rok życia, może otrzymać rentę rodzinną. Z tej samej instytucji korzystają również dzieci zmarłego otrzymując stosowną rentę do momentu ukończenia nauki. 

Dziedziczenie składek ZUS
Dziedziczenie składek ZUS

Odmiennie kształtuję się sytuacja w przypadku środków finansowych zgromadzonych w drugim filarze (składki OFE). Wpłacone składki podlegają dziedziczeniu, ale i w tej sytuacji katalog osób uprawnionych jest zamknięty. Połowa ze zgromadzonych składek przekazywana jest osobie uprawnionej, wskazanej we wniosku przez ubezpieczonego albo jako jego spadkobiercy. Pozostała połowa środków transferowana jest bezpośrednio na konto właściwego funduszu emerytalnego małżonka ubezpieczonego. 

Z dniem 1 maja 2011 r. weszła w życie ustawa nowelizująca system ubezpieczeń społecznych (ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych, Dz. U. nr 75, poz. 398). 

Nowe przepisy wprowadziły do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych instytucję subkonta oraz ewidencjonowania i waloryzowania składek na nim zgromadzonych. Zgodnie z postanowieniami ustawy, do otwartych funduszy emerytalnych będzie trafiało 2,3% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne, zamiast - jak do tej pory - 7,3%. Pozostałe 5% zostanie umieszczone w ZUS na specjalnym indywidualnym subkoncie. Środki te są waloryzowane o wskaźnik wzrostu gospodarczego z ostatnich 5 lat i inflacji. 

Niezwykle istotny, jest zapis przewidujący możliwość dziedziczenia środków zgromadzonych na powołanym subkoncie. Zasady dziedziczenia pieniędzy, które trafią na subkonta w ZUS, są takie same, jak w przypadku kwot gromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych i dotyczą składek należnych za okres od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 maja 2011 r. 

Tak więc nowelizacja wprowadziła wprawdzie możliwość dziedziczenia składek ale tylko w odniesieniu do środków zgromadzonych na subkoncie. W pozostałym zakresie, dziedziczenie składek ZUS nadal pozostaje  niemożliwe.

Maciej Radomski

pl. Grunwaldzki 3/2b 
58-100 Świdnica 
tel. kom.: 505 107 131 
faks/tel.: 074 850 51 51 
biuro@causakancelariaprawna.eu 

1 komentarz:

Aleksandra pisze...

Obecna sytuacja systemu emerytalnego nie napawa optymizmem, przez co nie wiadomo, czy w ogóle będzie co dziedziczyć. Bez indywidualnego odkładania pieniędzy na emeryturę nie można tu liczyć na państwo. Warto jest więc ulokować swoje pieniądze na IKE, które obecnie wydaje się być najrozsądniejszym rozwiązaniem w temacie odkładania pieniędzy na emeryturę i które może zapewnić godne życie na emeryturze.