czwartek, 26 kwietnia 2012

Spadek z zagranicy

W ostatnim czasie europosłowie przyjęli rozporządzenie określające zasady dziedziczenia transgranicznego. W zamyśle nowe przepisy mają ujednolicić uregulowania dotyczące prawa spadkowego w stosunku do osób zamieszkujących poza granicami ojczyzny.

Przyjęte rozporządzenie wprowadza m.in. zasadę, że w sprawach dotyczących dziedziczenia właściwy jest sąd państwa, na terytorium którego mieszkał spadkodawca w chwili śmierci. W praktyce może to oznaczać, że do nieruchomości położonej w Polsce będzie stosowane prawo innego państwa członkowskiego.

Spadek z zagranicy
Spadek z zagranicy

wtorek, 17 kwietnia 2012

Służebność przesyłu

Wiele urządzeń przesyłowych wybudowanych na prywatnych gruntach ma nieuregulowany stan prawny, sytuacja taka doprowadziła w wielu przypadkach do konfliktów między właścicielami nieruchomości a przedsiębiorstwami przesyłowymi, które nierzadko swój finał znajdowały przed sądem. Dzięki wejściu w życie nowych przepisów powstała szansa, aby dotychczasową praktykę w tym przedmiocie zmienić.

Służebność przesyłu
Służebność przesyłu