czwartek, 10 maja 2012

Koszty sprawy sądowej

Zanim podejmiemy decyzję o wszczęciu cywilnego postępowania w sądzie powszechnym, warto upewnić się ile będzie nas to kosztowało. Poniżej omówię podstawowe składniki kosztów sprawy sądowej. I tak „sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata”. W praktyce oznacza to najczęściej konieczność uiszczenia 5% wartości przedmiotu sporu, przy czym należna kwota nie może być niższa niż 30 zł oraz wyższa niż 100.000 zł.

Koszty sprawy sądowej
Koszty sprawy sądowej