piątek, 22 czerwca 2012

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej

3 sierpnia 2008 roku weszły w życie zmiany w kodeksie cywilnym pozwalające na przyznanie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę rodzinie poszkodowanego, który zmarł w wyniku czynu niedozwolonego. Przepis ten daje możliwość kompensowania krzywd związanych m.in. z cierpieniami psychicznymi po śmierci bliskiej osoby w wypadku komunikacyjnym. Pieniądze otrzymane przez uprawnionego tytułem zadośćuczynienia mają zrekompensować mu negatywne przeżycia. Wysokość zadośćuczynienia powinna odpowiadać możliwie dokładnie wysokości doznanej szkody, aby doznana szkoda niemajątkowa była w pełni zrekompensowana. 

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej
Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej

poniedziałek, 18 czerwca 2012

Danina jako koszt

W marcu przypada termin zapłaty pierwszej raty podatku od nieruchomości płaconego przez osoby fizyczne. Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych ustalany jest w drodze decyzji organu gminy, płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego. Podatek ten płacony jest również od nieruchomości wynajmowanych. 

Danina jako koszt
Danina jako koszt

poniedziałek, 11 czerwca 2012

Bezpieczniejszy zakup mieszkania

Od 29 kwietnia br. obowiązują przepisy mające za zadanie ochronić przed nieuczciwymi praktykami osoby decydując się na zakup mieszkania u dewelopera (ustawa z 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego). 

Temu służyć ma m.in. wprowadzony przez ustawę wymóg zawarcia umowę przedwstępnej (zwanej obecnie umową deweloperską) wyłącznie u notariusza. Forma notarialna ma zagwarantować niezmienność zarówno ceny lokalu, jak i innych warunki umowy. Umowa deweloperska jest podstawą wpisu w księdze wieczystej nieruchomości i gwarancją, że deweloper nie sprzeda innej osobie „naszego” mieszkania. 

Bezpieczniejszy zakup mieszkania
Bezpieczniejszy zakup mieszkania