poniedziałek, 11 czerwca 2012

Bezpieczniejszy zakup mieszkania

Od 29 kwietnia br. obowiązują przepisy mające za zadanie ochronić przed nieuczciwymi praktykami osoby decydując się na zakup mieszkania u dewelopera (ustawa z 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego). 

Temu służyć ma m.in. wprowadzony przez ustawę wymóg zawarcia umowę przedwstępnej (zwanej obecnie umową deweloperską) wyłącznie u notariusza. Forma notarialna ma zagwarantować niezmienność zarówno ceny lokalu, jak i innych warunki umowy. Umowa deweloperska jest podstawą wpisu w księdze wieczystej nieruchomości i gwarancją, że deweloper nie sprzeda innej osobie „naszego” mieszkania. 

Bezpieczniejszy zakup mieszkania
Bezpieczniejszy zakup mieszkania

Ponadto ustawodawca wprowadził w sposób dość precyzyjny otwarty katalog niezbędnego minimum, które winna taka umowa zawierać, aby mogła stanowić dla przyszłego nabywcy skuteczny oręże w walce o jej sumienną realizację przez dewelopera. Jeżeli osoba jest zainteresowana zakupem mieszkania w przysłowiowym „szczerym polu” , to przedsiębiorca powinien niejako wylegitymować się tak zwanym prospektem informacyjnym. Jest to dokument zawierający zbiór najważniejszych informacji o planowanym przedsięwzięciu oraz o samej firmie, która oferuje się go podjąć. Prospekt obejmuje dane dotyczące:

  1. dewelopera, jego doświadczenia, ukończonych przedsięwzięć,
  2. gruntu (położenie, ew. adres, nr działki, nr księgi wieczystej, plan zagospodarowania przestrzennego dla sąsiadujących działek, planowane inwestycje w promieniu 1 km takie jak np. drogi, spalarnie śmieci itp.)
  3. budynku (m.in. czy jest ostateczne pozwolenie na budowę i kto je wydał), terminy rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych, środki ochrony nabywców),
  4. warunków odstąpienia od umowy,
  5. ceny za metr kwadratowy powierzchni, 
  6. usytuowania lokalu i układu pomieszczeń, 
  7. oferowanego standardu wykończenia etc. 

O ile, na podstawie lektury prospektu, oferta wydaje się być interesująca, potencjalny klient może zapoznać się w siedzibie firmy z dokumentacją dot. inwestycji oraz dotyczącą kondycji finansowej dewelopera w ostatnich dwóch latach. Osoba bogatsza o tę wiedzę może przystąpić do uzgodnienia indywidualnych warunków umowy, zasad jej finansowania, czy zastosowanych zabezpieczeń. 

Ustawa daje stronom do dyspozycji kilka instrumentów, ale katalog pozostaje otwarty. Pierwszym jest skorzystanie z mieszkaniowego rachunku bankowego, ponieważ dla przedsięwzięcia deweloperskiego deweloper zobowiązany jest zawrzeć umowę o prowadzenie otwartego albo zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego.

Ponadto, deweloper ma obowiązek zapewnić nabywcy gwarancję bankową lub gwarancję ubezpieczeniową, na mocy której bank lub zakład ubezpieczeń wypłaci nabywcy - na jego żądanie - środki w wysokości wpłaconych na rzecz dewelopera kwot w przypadku ogłoszenia upadłości dewelopera, albo odstąpienia przez nabywcę od umowy deweloperskiej.

Maciej Radomski

pl. Grunwaldzki 3/2b 
58-100 Świdnica 
tel. kom.: 505 107 131 
faks/tel.: 074 850 51 51 
biuro@causakancelariaprawna.eu 

Brak komentarzy: