poniedziałek, 24 września 2012

Zasiłek rodzinny

1 września 2012 rozpoczął się nabór wniosków na zasiłek rodzinny i dodatki do niego. Świadczenia są nieco wyższe niż dotychczas, wzrosło także kryterium dochodowe uprawniające do nich. Wprawdzie okres zasiłkowy rozpoczyna się 1 listopada 2012r., warto jednak przygotować się do niego już teraz.

Zasiłek rodzinny
Zasiłek rodzinny

wtorek, 18 września 2012

Grupa producentów rolnych

Podstawową ideą powstawiania grup producentów rolnych jest wspólne działanie, dzięki któremu można sprostać wyzwaniom opartej na zasadzie konkurencji gospodarki rynkowej. Rolnicy zyskują możliwość zapewnienia sobie silniejszej pozycji na rynku, a tym samym wyższych i stabilniejszych dochodów poprzez lepsze planowanie produkcji i dostosowanie jej do potrzeb odbiorców pod względem jakości, ilości i asortymentu z jednoczesnym stosowaniem zasad ochrony środowiska na wszystkich etapach produkcji, obniżenie kosztów produkcji w gospodarstwie, osiągnięte przez wspólne zakupy środków do produkcji, wspólne wykorzystanie sprzętu, przygotowywanie produktów do handlu oraz organizację ich sprzedaży oraz co istotne, lepszy dostęp do informacji, w tym możliwość uzyskania znacznej pomocy finansowej.

Grupa producentów rolnych
Grupa producentów rolnych

środa, 5 września 2012

Zbycie nieruchomości - a podatek dochodowy

Podatek dochodowy od osób fizycznych płaci się w przypadku uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów - i to w sytuacji, gdy odpłatne zbycie zostało dokonane przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Zbycie nieruchomości - a podatek dochodowy
Zbycie nieruchomości - a podatek dochodowy