poniedziałek, 22 października 2012

Zmiany w podatkach rolniczych

Zespół siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego wydał Uchwałę rozstrzygającą ostatecznie trwający od 2005 r. spór podatników, prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, z organami skarbowymi. Chodzi tu przede wszystkim o osoby uzyskujące przychody z hodowli drobiu, lisów, pieczarek oraz właścicieli szklarni.

Z ustawy o PIT wynika, że płacą podatek od dochodu ustalanego na podstawie określonych w załączniku do niej norm szacunkowych. To uproszczona i wygodniejsza dla wielu producentów forma rozliczania. Nie ma jednak przeszkód, aby założyli księgi i płacili podatek od faktycznego dochodu, czyli przychodu pomniejszonego o koszty.

Zmiany w podatkach rolniczych
Zmiany w podatkach rolniczych

poniedziałek, 15 października 2012

Zbiorowo przeciwko pracodawcy

Kiedy Sejm uchwalił ustawę o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, przewidywała ona, że pozew zbiorowy można wnieść właściwie w każdej sprawie, jeżeli zbierze się grupa co najmniej 10 osób, które będą dochodziły roszczeń tego samego rodzaju, opartych na tej samej lub takiej samej podstawie faktycznej. Ostrzegano wtedy, że najbardziej powinni bać się przedsiębiorcy oferujący usługi konsumentom oraz pracodawcy, którzy np. zalegają z wypłatą wynagrodzenia. 

Niestety...

Zbiorowo przeciwko pracodawcy
Zbiorowo przeciwko pracodawcy

poniedziałek, 8 października 2012

Umowa przedwstępna

Istotą umowy przedwstępnej jest zobowiązanie jej stron lub strony do zawarcia w przyszłości określonej umowy. Umowa przedwstępna jest wygodnym instrumentem w sytuacji, gdy zawarcie umowy właściwej jest czasowo niemożliwe. Ta niemożność może wynikać zarówno z przeszkód faktycznych np. brak pieniędzy, jak i prawnych np. brak wymaganych dokumentów. Istotą umowy przedwstępnej jest deklaracja jednej lub obu stron do dokonania w przyszłości określonej transakcji. Umowa taka wiąże strony i daje czas na usunięcie przeszkód do zawarcia umowy ostatecznej. Umowa przedwstępna może poprzedzać zawarcie niemal każdej umowy definitywnej, jednakże w praktyce taka forma dotyczy w szczególności umów sprzedaży nieruchomości.

Umowa przedwstępna
Umowa przedwstępna

poniedziałek, 1 października 2012

Dłuższy urlop dla pracujących ojców

Posłowie przygotowali projekt ustawy, który zakłada wydłużenie urlopu ojcowskiego z 2 do 8 tygodni, przy założeniu braku możliwości równoczesnego wykorzystania urlopu macierzyńskiego i ojcowskiego.

Od 2010 roku pracujący ojciec posiada prawo do osobnego urlopu na dziecko, który wykorzystać musi w ciągu pierwszych 12 miesięcy od urodzenia malca. W przypadku dzieci przysposobionych urlop musi być wykorzystany nie później niż w ciągu 12 miesięcy od momentu uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie oraz nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko siódmego roku życia. Tygodniowy wymiar tego urlopu wzrósł do 2 tygodni w roku 2012.

Dłuższy urlop dla pracujących ojców
Dłuższy urlop dla pracujących ojców

Najchętniej czytane (wrzesień 2012)


Najchętniej czytane (wrzesień 2012)
Najchętniej czytane (wrzesień 2012)

Najchętniej czytane tematy w miesiącu wrześniu 2012 to:

1. Służebność przesyłu.
2. Dziedziczenie składek ZUS.
3. Stalking - uporczywe, złośliwe nękanie.
4. Nierzetelny fachowiec? Masz swoje prawa!
5. Odszkodowanie od gminy za lokatora.