poniedziałek, 1 października 2012

Dłuższy urlop dla pracujących ojców

Posłowie przygotowali projekt ustawy, który zakłada wydłużenie urlopu ojcowskiego z 2 do 8 tygodni, przy założeniu braku możliwości równoczesnego wykorzystania urlopu macierzyńskiego i ojcowskiego.

Od 2010 roku pracujący ojciec posiada prawo do osobnego urlopu na dziecko, który wykorzystać musi w ciągu pierwszych 12 miesięcy od urodzenia malca. W przypadku dzieci przysposobionych urlop musi być wykorzystany nie później niż w ciągu 12 miesięcy od momentu uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie oraz nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko siódmego roku życia. Tygodniowy wymiar tego urlopu wzrósł do 2 tygodni w roku 2012.

Dłuższy urlop dla pracujących ojców
Dłuższy urlop dla pracujących ojców

Projektodawcy zakładają kolejne wydłużenie urlopu ojcowskiego od stycznia 2013 r. Pracownik wychowujący dziecko miałby prawo do 8 tygodni urlopu ojcowskiego do ukończenia przez nie 2 roku życia. Posłowie wskazują na potrzebę wydłużenia urlopu ojcowskiego, tak aby umożliwić mu budowanie głębszych więzi z dzieckiem. Ponadto wskazują, że obecnie urlop ojcowski wynosi 2 tygodnie niezależnie od liczby urodzonych dzieci, jego wydłużenie wpłynie pozytywnie na więzi rodzinne, w wypadku większej liczby urodzeń. Urlop ojcowski mógłby być podzielony na 2 części, przy czym jedna z części nie może być krótsza niż 2 tygodnie.

Warto podkreślić, że zmianie ulec ma także okres możliwości skorzystania z urlopu. Zgodnie z obowiązującą ustawą prawo do wykorzystania urlopu przysługuje ojcu nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia (w przypadku dzieci przysposobionych - jak wyżej). Według zaproponowanych zmian ojciec będzie mógł wykorzystać 8 tygodni urlopu ojcowskiego w przeciągu pierwszych 2 lat życia dziecka. 

W przypadku dzieci przysposobionych będą to analogicznie - 2 lata od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie, ale nie dłużej niż do ukończenia przed dziecko siódmego roku życia (ten punkt nie ulega zmianie). W przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, urlop będzie można wykorzystać do ukończenia przez nie 10 roku życia. 

Urlop ojcowski nie może być wykorzystywany w tym samym terminie, co urlop macierzyński lub wychowawczy matki dziecka. W ocenie autorów projektu, to sposób na najszybszy powrót matki do aktywności zawodowej po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego. Poza tym celem zmian jest wyrównanie szans w sprawowaniu opieki nad dzieckiem przez kobietę i mężczyznę.

Projektodawcy zakładają, że pozostałe przepisy odnośnie do urlopu macierzyńskiego pozostaną bez zmian. Zatem urlop będzie udzielany na wniosek pracownika, złożony pracodawcy co najmniej na 7 dni przed zamiarem rozpoczęcia korzystania z urlopu. Pracownik ojciec będzie objęty ochroną przed rozwiązaniem stosunku pracy oraz będzie miał prawo do zasiłku macierzyńskiego.

Maciej Radomski

pl. Grunwaldzki 3/2b 
58-100 Świdnica 
tel. kom.: 505 107 131 
faks/tel.: 074 850 51 51 
biuro@causakancelariaprawna.eu 

Brak komentarzy: