poniedziałek, 22 października 2012

Zmiany w podatkach rolniczych

Zespół siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego wydał Uchwałę rozstrzygającą ostatecznie trwający od 2005 r. spór podatników, prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, z organami skarbowymi. Chodzi tu przede wszystkim o osoby uzyskujące przychody z hodowli drobiu, lisów, pieczarek oraz właścicieli szklarni.

Z ustawy o PIT wynika, że płacą podatek od dochodu ustalanego na podstawie określonych w załączniku do niej norm szacunkowych. To uproszczona i wygodniejsza dla wielu producentów forma rozliczania. Nie ma jednak przeszkód, aby założyli księgi i płacili podatek od faktycznego dochodu, czyli przychodu pomniejszonego o koszty.

Zmiany w podatkach rolniczych
Zmiany w podatkach rolniczych

W 2004 r., bez uprzedniej zmiany ustawy PIT, resort finansów wydał, wbrew wymogom konstytucyjnym, interpretację ograniczającą działom specjalnym produkcji rolnej możliwość rozliczania się z podatku dochodowego na podstawie norm szacunkowych dochodu. Dla producentów oznaczało to znaczną dopłatę podatku, gdyż będąc na normach szacunkowych, nie dokumentowali kosztów uzyskania przychodów. Fiskus twierdził jednak, że ci, których przychody przekraczają limit określony w ustawie o rachunkowości (obecnie 1 mln 200 tys. euro rocznie), muszą prowadzić pełną księgowość. 

Fiskus twierdził jednak, że ci, których przychody przekraczają limit określony w ustawie o rachunkowości wynoszący obecnie 1 200 000 euro muszą prowadzić pełną księgowość, z uwzględnieniem kursu NBP ogłaszanego na 30 września roku poprzedzającego rok, dla którego określa się obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził natomiast, że przekroczenie limitu przychodów określonego w ustawie o rachunkowości nie przesądza o konieczności założenia ksiąg handlowych. Potwierdził tym samym ustawowe zasady opodatkowania działalności producentów rolnych, wskazując iż obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych po przekroczeniu limitu przychodów dotyczy tylko podatników, którzy prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą.

Nadto  podkreślił, że ustawa o rachunkowości nie stanowi samodzielnej podstawy do ustalenia zakresu obowiązku prowadzenia ksiąg jednocześnie potwierdzając, iż fiskus nie miał racji, nakazując rolnikom osiągającym najwyższe obroty zakładanie ksiąg handlowych i płacenie podatku od dochodu obliczanego na zasadach ogólnych. Po tym orzeczeniu zmieniły się także interpretacje ministra finansów. Fiskus podzielił stanowisko NSA uznając, że dochód osoby prowadzącej działy specjalne produkcji rolnej faktycznie ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych, chyba że zgłosi ona fiskusowi zamiar prowadzenia ksiąg.

Maciej Radomski

pl. Grunwaldzki 3/2b 
58-100 Świdnica 
tel. kom.: 505 107 131 
faks/tel.: 074 850 51 51 
biuro@causakancelariaprawna.eu 

Brak komentarzy: