poniedziałek, 25 lutego 2013

Zwolnienia lekarskie na celowniku


Rząd planuje rewolucyjne zmiany dotyczące zasad wystawiania i przekazywania online elektronicznych potwierdzeń niezdolności do pracy.

Przekonuje, że takie rozwiązanie spowoduje oszczędności nie tylko związane z likwidacją papierowych bloczków zwolnień ZUS ZLA, lecz także co istotne, ograniczy wypłatę świadczeń osobom zdrowym, korzystającym z pozostających w sprzeczności  ze stanem faktycznym zwolnień.

Zwolnienia lekarskie na celowniku
Zwolnienia lekarskie na celowniku

poniedziałek, 18 lutego 2013

Majątek konkubencki


Konkubinat istnieje, gdy dwoje ludzi utrzymuje ze sobą więź psychiczną, fizyczną i gospodarczą, przede wszystkim zaś, gdy para ze sobą mieszka, jednak mimo tego z różnych względów nie decydują się oni na małżeństwo, bądź istnieją przeszkody, aby taki związek sformalizować.

Warto pamiętać, że z prawnego punktu widzenia tego typu związki nie są chronione tak, jak jest w przypadku związków małżeńskich, dlatego też konkubentów nie obejmują te same zasady dziedziczenia.

Majątek konkubencki
Majątek konkubencki

poniedziałek, 11 lutego 2013

Schengen nie dla polskich pacjentów

Do 25 października 2013 r. kraje UE mają czas na wdrożenie do swoich porządków prawnych dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej.

Duże zmiany czekają nie tylko polskich, ale i europejskich pacjentów, którzy na równych prawach mają  korzystać z usług nie tylko publicznych, ale i komercyjnych szpitali i przychodni w całej Europie.

Schengen nie dla polskich pacjentów
Schengen nie dla polskich pacjentów

wtorek, 5 lutego 2013

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

W okresie świąteczno-noworocznym wzrasta liczba osób podróżujących poza granice naszego kraju. W głównej mierze są to wyjazdy do rodziny, wycieczki sylwestrowe bądź wyjazdy w celu aktywnego wypoczynku zimowego. Szczególnie  w tym czasie nie wolno zapomnieć, iż wyjeżdżając za granicę powinniśmy przed wyjazdem zgromadzić dokumentację, która będzie dowodem na to, że jesteśmy ubezpieczeni w naszym rodzimym kraju.

Niewątpliwie stanowi to gwarancję bezpieczeństwa w przypadku, gdyby coś nam się stało za granicą i chcielibyśmy skorzystać z bezpłatnej opieki medycznej.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego