wtorek, 5 lutego 2013

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

W okresie świąteczno-noworocznym wzrasta liczba osób podróżujących poza granice naszego kraju. W głównej mierze są to wyjazdy do rodziny, wycieczki sylwestrowe bądź wyjazdy w celu aktywnego wypoczynku zimowego. Szczególnie  w tym czasie nie wolno zapomnieć, iż wyjeżdżając za granicę powinniśmy przed wyjazdem zgromadzić dokumentację, która będzie dowodem na to, że jesteśmy ubezpieczeni w naszym rodzimym kraju.

Niewątpliwie stanowi to gwarancję bezpieczeństwa w przypadku, gdyby coś nam się stało za granicą i chcielibyśmy skorzystać z bezpłatnej opieki medycznej.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) jest dokumentem, dzięki któremu w trakcie czasowego pobytu w jakimś państwie członkowskim UE, będziemy mieli prawo do skorzystania z określonych niezbędnych świadczeń medycznych u lekarzy specjalistów, w przychodniach i szpitalach funkcjonujących w ramach powszechnego systemu opieki zdrowotnej w określonym kraju członkowskim.

Innymi słowy Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest niejako dokumentem stwierdzającym fakt płacenia składek w ramach publicznego systemu ubezpieczeń w swoim kraju. EKUZ gwarantuje prawo do nieodpłatnych świadczeń medycznych w czasie pobytu na terenie innego państwa.

Nie należy jednak z tego wywodzić, iż obejmuje ona cały pakiet świadczeń jakich możemy oczekiwać lecząc się w kraju. Nabywamy jedynie prawo do świadczeń o charakterze niezbędnym, wiążących się przede wszystkim z udzieleniem pierwszej pomocy medycznej. Ocena tego czy pacjent spełnia warunki do udzielenia pomocy w zagranicznej placówce służby zdrowia będzie spoczywała jedynie na lekarzu.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest potrzebna osobom, które są ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia, a które wybierają się do jednego z krajów UE. Dotyczy to osób, które udają się za granicę na pobyt czasowy bez względu na cel podróży. O karcie winni myśleć również cudzoziemcy, którzy wybierają się do Polski. Karta będzie wymagana w czasie wizyty w polskich placówkach ochrony zdrowia, które podpisały kontrakty z NFZ. EKUZ należy okazać bezpośrednio w zagranicznej placówce służby zdrowia.

W razie jej braku chory, przebywający na terenie obcego kraju, będzie zmuszony pokryć w całości koszty udzielonego mu świadczenia, a po opuszczeniu szpitala, przychodni czy gabinetu lekarskiego, musi pobrać rachunek za wykonaną usługę medyczną, wraz z dokumentacją medyczną i przedłożyć je po powrocie w placówce NFZ. Po dokonaniu zgłoszenia NFZ rozpoczyna długotrwałą procedurę mająca na celu potwierdzenie, że dokumenty są dowodem wykonanej usługi i w tym celu skonsultuje z zagraniczną placówką zakres świadczenia. Ubezpieczony będzie mógł uzyskać zwrot poniesionych kosztów, jako że ubezpieczenie w jednym z europejskich krajów daje mu prawo do podobnego zakresu bezpłatnych świadczeń w innych krajach.

Brak Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego nie wpływa na to prawo, powoduje jedynie, że koszty pomocy medycznej trzeba najpierw pokryć samodzielnie. Jednakże dochodzenie należnego zwrotu środków w NFZ jak wiadomo trwa bardzo długo, a wypłacane kwoty zwykle pozostają znacznie niższe niż faktycznie poniesione.

Należy przy tym pamiętać, iż są świadczenia medyczne, z których korzystanie w innym kraju będzie skutkowało obowiązkiem opłaty. W każdym z krajów system opieki zdrowotnej jest zorganizowany w różny sposób i nie wszędzie dostęp do służby zdrowia będzie darmowy. Każdy kraj członkowski samodzielnie ustala kryteria i zasady udzielania świadczeń medycznych. Polski ubezpieczony udający się za granicę będzie, w zakresie uprawnień do świadczeń medycznych, traktowany jak osoba, która jest objęta tamtejszym systemem opieki zdrowotnej.

Uzyskanie Karty jest stosunkowo proste, wystarczy złożyć właściwy wniosek w wojewódzkim oddziale NFZ, co warte podkreślenia wydanie Karty nie wiąże się z jakąkolwiek opłatą i można ją uzyskać na miejscu, bez konieczności długiego oczekiwania. Należy mieć jednak na uwadze fakt, iż w okresie świąteczno-noworocznym liczba wnioskodawców zwiększa się, a to może powodować wydłużenie czasu oczekiwania, więc warto zadbać o to nieco wcześniej.

Maciej Radomski

pl. Grunwaldzki 3/2b 
58-100 Świdnica 
tel. kom.: 505 107 131 
faks/tel.: 074 850 51 51 
biuro@causakancelariaprawna.eu 

Brak komentarzy: