poniedziałek, 25 lutego 2013

Zwolnienia lekarskie na celowniku


Rząd planuje rewolucyjne zmiany dotyczące zasad wystawiania i przekazywania online elektronicznych potwierdzeń niezdolności do pracy.

Przekonuje, że takie rozwiązanie spowoduje oszczędności nie tylko związane z likwidacją papierowych bloczków zwolnień ZUS ZLA, lecz także co istotne, ograniczy wypłatę świadczeń osobom zdrowym, korzystającym z pozostających w sprzeczności  ze stanem faktycznym zwolnień.

Zwolnienia lekarskie na celowniku
Zwolnienia lekarskie na celowniku

I tak, już od przyszłego roku lekarze będą wystawiać elektroniczne zwolnienia. Otrzymają je zarówno Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jak firma chorego pracownika niezdolnego do pracy. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż takie rozwiązanie w bezpośredni sposób może znacząco ograniczyć wypłaty zasiłków chorobowych.

Założenia do projektu nowelizacji ustawy 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa  przygotowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przewidują ponadto, że lekarze będą mieli pełną informację na temat dotychczasowych absencji chorobowych pacjenta, natomiast jego pracodawca i ZUS będą mogli otrzymać informację o zwolnieniu tuż po jego wystawieniu. Lekarz prześle bowiem online informacje o zwolnieniu do ZUS i pracodawcy jeszcze podczas pobytu pacjenta w gabinecie.

Zmiany spowodują, że dowodem stwierdzającym czasową niezdolność do pracy z powodu choroby – przy ustalaniu prawa do zasiłków i ich wysokości – będzie zaświadczenie lekarskie wystawiane w formie dokumentu elektronicznego. Takie e-zwolnienie będzie wystawiane już w czasie wizyty chorego u lekarza. Nowe rozwiązania nie zwiększą dodatkowo obowiązków lekarzy, bowiem wystawiając taki dokument, będą oni mieli elektroniczny dostęp do danych chorego, jego płatników składek, a także rodziny. Te ostatnie są niezbędne w przypadku konieczności sprawowania osobistej opieki nad jej członkiem. Także lekarz, swoje dane będzie wprowadzał bezpośrednio z systemu informatycznego ZUS. Dodatkowo będzie zobligowany do wpisywania kodu choroby, stanu zdrowia pacjenta oraz okresu niezdolności do pracy. Wystawione w ten sposób zaświadczenie automatycznie zostanie przekazane na elektroniczną skrzynkę ZUS.

Będzie też możliwe przygotowanie papierowego zwolnienia jako kopii tego z sieci. Ale to już będzie musiało być podpisane przez lekarza i dodatkowo opatrzone pieczątką. Elektroniczne zwolnienia będą otrzymywać także pracodawcy zatrudniający chorego pracownika. ZUS taki dokument zapisze bezpośrednio na profilu informatycznym płatnika składek.

Z wyłączenia będą mogły korzystać firmy nieposiadające własnego profilu informatycznego, które nadal będą otrzymywać, tak jak to jest obecnie, papierową kopię zaświadczenia lekarskiego bezpośrednio od pracownika. Dotyczy to w szczególności płatników składek, którzy nigdy nie rozliczali ich za więcej niż pięć osób. I to właśnie pracownicy tych małych firm nadal będą mieć siedem dni na dostarczenie zwolnienia lekarskiego.

Wprowadzenie możliwości przekazywania online zwolnień bezpośrednio do firm ułatwi życie osobom faktycznie chorym. Rodziny takich osób nie będą musiały się zwalniać z pracy tylko dlatego, żeby zwolnienie dotarło do kadr w ciągu 7 dni.

Nowy system ma ruszyć już na początku przyszłego roku. Początkowo stary – papierowy, i nowy – elektroniczny, będą funkcjonowały równolegle. Od 2015 r. wszystkie firmy zatrudniające powyżej pięciu pracowników będą musiały zapewnić sobie dostęp do elektronicznej ewidencji zwolnień lekarskich.

Maciej Radomski

pl. Grunwaldzki 3/2b 
58-100 Świdnica 
tel. kom.: 505 107 131 
faks/tel.: 074 850 51 51 
biuro@causakancelariaprawna.eu 

Brak komentarzy: