poniedziałek, 11 marca 2013

ZUS: RMUA - po nowemu

Zmiany w zasadach wydania informacji o wysokości składek na ubezpieczenia społeczne przewidują dla przedsiębiorcy, możliwość wystawiania druku ZUS RMUA tylko raz w roku.

Raz na miesiąc będą wydawać go tylko na wniosek pracownika. Nowelizacja przepisów wprowadziła zniesienie uciążliwego dla przedsiębiorców i pracowników obowiązku comiesięcznego wydawania druku ZUS RMUA.

ZUS: RMUA - po nowemu
ZUS: RMUA - po nowemu

Przedsiębiorcy będą zobowiązani do przekazywania ZUS RMUA co miesiąc, jedynie na wniosek pracownika. Poza wskazywaniem informacji o wysokości składek na ubezpieczenia społeczne, druk ZUS RMUA stanowi również potwierdzenie prawa płatnika do bezpłatnego leczenia.

O tym, że RMUA będzie wstawiana przez pracodawcę raz na rok, zdecydowała ustawa z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli przedsiębiorców, uchwalona w ramach pakietu deregulacyjnego, przygotowanego przez resort gospodarki.

Zgodnie z przepisami powołanej ustawy, płatnik składek (pracodawca) ma obowiązek przekazania ubezpieczonemu informacji zawartych w imiennych raportach miesięcznych, w podziale na poszczególne miesiące, za rok ubiegły, w terminie do dnia 28 lutego roku następnego, na piśmie lub za zgodą ubezpieczonego (pracownika), w formie dokumentu elektronicznego. Nadto, informacje te, pracodawca jest obowiązany przekazać na żądanie ubezpieczonego, nie częściej niż raz na miesiąc, za miesiąc poprzedni.

Kopie deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych oraz dokumentów korygujących te dokumenty, płatnik składek jest zobowiązany przechowywać przez okres 5 lat, od dnia ich przekazania do wskazanej przez Zakład jednostki organizacyjnej Zakładu. Po raz pierwszy, taki zbiorczy raport roczny, trzeba przekazać za 2012 r.

Taki roczny raport RMUA, powinien obejmować informacje zawarte we wszystkich, złożonych w minionym roku kalendarzowym za ubezpieczonego, imiennych raportach miesięcznych (RCA, RZA, RSA), w podziale na miesiące. Dotychczas raport był sporządzany i doręczany przez zatrudniającego po zakończeniu każdego miesiąca.

Możliwość uzyskania miesięcznego RMUA dalej istnieje. Jednak, aby taki raport otrzymać, pracownik musi zażądać tego od pracodawcy. Może to zrobić raz w miesiącu, wydany mu zostanie wtedy dokument za miesiąc poprzedni. Z tego prawa powinien korzystać każdy, kto wyłącznie ZUS RMUA może się posłużyć, aby potwierdzić ubezpieczenie zdrowotne.

Maciej Radomski

pl. Grunwaldzki 3/2b 
58-100 Świdnica 
tel. kom.: 505 107 131 
faks/tel.: 074 850 51 51 
biuro@causakancelariaprawna.eu 

Brak komentarzy: