poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Kiedy ZUS musi płacić?

Osoba, która przez zmianę przepisów straciła szansę na świadczenie wcześniejsze czy pomostowe, po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego może uzyskać dodatkowe pieniądze w ramach zadośćuczynienia.

Utratę przywileju przechodzenia na wcześniejszą emeryturę ma, chociaż częściowo, wynagrodzić ustawa o emeryturach pomostowych wprowadzająca rekompensaty dla osób, które pracowały przez co najmniej 15 lat w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, ale nie nabyły z tego tytułu prawa do wcześniejszej emerytury.

Kiedy ZUS musi płacić (emerytura pomostowa, zadośćuczynienie, rekompensata)?
Kiedy ZUS musi płacić (emerytura pomostowa, rekompensata)? 

poniedziałek, 15 kwietnia 2013

Jednoosobowa spółka z o.o.

Powszechnym staje się powoływanie w obrocie gospodarczym jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Taka forma prowadzenia działalności gospodarczej wykorzystywana jest nie tylko przez małych i średnich przedsiębiorców, lecz także coraz powszechniej przez międzynarodowe firmy, które nowe projekty realizują za pośrednictwem przez siebie kontrolowanych spółek celowych, chroniąc inne aktywa.

Jednoosobowa spółka z o.o.
Jednoosobowa spółka z o.o.

poniedziałek, 8 kwietnia 2013

Ile może dorobić emeryt lub rencista?

Każdy rencista czy emeryt ma prawo legalnie i bez konsekwencji zmniejszenia lub zawieszenia swoich świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych uzyskiwać dodatkowe dochody.

Jeśli jednak uzyskują oni przychód z działalności objętej obowiązkiem ubezpieczeń społecznych, muszą się liczyć z istniejącymi ograniczeniami limitów przychodów. Ich przekroczenie skutkuje zawieszeniem lub zmniejszeniem świadczenia.

Ile może dorobić emeryt lub rencista?
Ile może dorobić emeryt lub rencista?

środa, 3 kwietnia 2013

Jak podwyższyć emeryturę?

Przyznana emerytura wcześniejsza, osobie urodzonej przed dniem 1 stycznia 1949r., obliczona według dotychczasowych zasad, może ulec ponownemu ustaleniu przez zmianę podstawy jej wymiaru lub przez doliczenie nieuwzględnionych dotychczas w wymiarze świadczenia okresów składkowych i nieskładkowych.

Przepisy nie przewidują jednak możliwości podwyższenia emerytury z tytułu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego wyłącznie w oparciu o samoistne stanowienie zakładu. Ponowne ustalenie wysokości emerytury następuje więc wyłącznie na wniosek zainteresowanego.

Jak podwyższyć emeryturę?
Jak podwyższyć emeryturę?