poniedziałek, 2 września 2013

Kryzysowe prawo pracy

Dłuższe okresy rozliczeniowe oraz ruchomy czas pracy


W piątek, 23 sierpnia, weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy i ustawy o związkach zawodowych, wprowadzająca dłuższe okresy rozliczeniowe oraz ruchomy czas pracy. Zmienione przepisy pozwolą firmom na dostosowanie czasu pracy pracowników do aktualnego poziomu zamówień w zakładzie pracy.

Zmianie ulegną przede wszystkim regulacje prawne określające tryb przedłużania okresów rozliczeniowych czasu pracy do 12 miesięcy, oraz zasady stosowania w zakładzie pracy ruchomego czasu pracy, a także tryb wprowadzania takiej organizacji czasu pracy w zakładzie pracy.

Kryzysowe prawo pracy - dłuższe okresy rozliczeniowe oraz ruchomy czas pracy
Kryzysowe prawo pracy:
dłuższe okresy rozliczeniowe oraz ruchomy czas pracy

Nowe przepisy ustawy umożliwiają wydłużenie okresu rozliczeniowego w zakładzie pracy jeżeli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi i technicznymi lub dotyczącymi organizacji pracy. Okres rozliczeniowy zostanie przedłużony do nie więcej niż 12 miesięcy. W przeciwieństwie do przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie nowelizacji, wydłużony okres rozliczeniowy czasu pracy będzie mógł być stosowany w każdym systemie czasu pracy.

W świetle nowych przepisów rozkład czasu pracy będzie mógł być sporządzony w formie pisemnej lub elektronicznej na okres krótszy niż okres rozliczeniowy, obejmujący jednakże co najmniej 1 miesiąc. Przy czym poinformowanie pracownika o rozkładzie czasu pracy będzie ciążyło wyłącznie na pracodawcy w terminie co najmniej 1-tygodnia przed rozpoczęciem pracy.

Natomiast ruchomy czas pracy zakłada, że rozkład czasu pracy może przewidywać różne godziny rozpoczynania pracy przez pracownika - w dniach, które są dla niego dniami pracy. Co istotne ponowne wykonywanie pracy w tej samej dobie nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych. Podkreślenia wymaga fakt, iż ruchomy czas pracy nie może naruszać prawa pracownika związanego z prawem do co najmniej 11 godzin nieprzerywalnego odpoczynku w każdej dobie oraz prawem do co najmniej 35 godzin nieprzerywalnego odpoczynku w każdym tygodniu.

System, rozkład czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe w zakładzie pracy ustala się w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli u danego pracodawcy nie występuje układ zbiorowy pracy lub nie jest zobowiązany do ustalenia regulaminu pracy.

W przypadku pracodawcy, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa lub gdy zakładowa organizacja związkowa nie wyraża zgody na ustalenie lub zmianę systemów, rozkładu czasu pracy lub okresów rozliczeniowych czasu pracy - pracodawca może zastosować okres rozliczeniowy nie dłuższy niż 3-miesięczny.

Maciej Radomski

pl. Grunwaldzki 3/2b 
58-100 Świdnica 
tel. kom.: 505 107 131 
faks/tel.: 074 850 51 51 
biuro@causakancelariaprawna.eu 

Brak komentarzy: