wtorek, 29 października 2013

Spółdzielnia a wspólnota mieszkaniowa

Przepis ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych stanowi, że większość właścicieli lokali w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości, obliczana według wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej, może podjąć uchwałę, że w zakresie ich praw i obowiązków oraz zarządu nieruchomością wspólną, będą miały zastosowanie przepisy ustawy o własności lokali.

Można zatem przyjąć, że w zakresie zarządu nieruchomością wspólną reżim wynikający z ustawy o własności nieruchomości, kształtuje swe prawa i obowiązki odpowiednio do ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Spółdzielnia a wspólnota mieszkaniowa
Spółdzielnia a wspólnota mieszkaniowa.

poniedziałek, 28 października 2013

Długi spadkowe - będą zmiany?

Kontynuowane są prace na nad poselskim projektem zmian w Kodeksie cywilnym, dotyczącym odpowiedzialności spadkobierców za długi spadkowe.

Celem nowej regulacji jest zmiana przepisów dotyczących ustawowych skutków braku oświadczenia spadkobiercy w przedmiocie przyjęcia lub odrzucenia spadku w taki sposób, aby brak owego oświadczenia powodował skutek ustawowy w postaci przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza, a więc ograniczającego odpowiedzialność spadkobiercy tylko do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku, a nie jak to ma miejsce obecnie przyjęcia prostego, a więc bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe tj. zarówno mieniem spadkowym jak i mieniem własnym.

Długi spadkowe - będą zmiany?
Długi spadkowe - będą zmiany?

środa, 2 października 2013

Zmiany w zasiłku rodzinnym (2014)

Rodzice i opiekunowie dzieci będący w trudnej sytuacji majątkowej mogą już starać się o pomoc, wnioski do zasiłków rodzinnych na okres 2013/2014 są wydawane i przyjmowane od dnia 1 września 2013 r.

Tak ważny dla wielu polskich rodzin zasiłek w 2014 roku będzie wyglądał jednak nieco inaczej. Od 1 listopada 2014 r. podwyższeniu ulega kryterium dochodowe, uprawniające do otrzymania świadczenia. Obecnie wynosi ono 539,00 zł. Kwota ta będzie obowiązywała do 31 października 2014 r. Od listopada 2014 r. wzrośnie do 574,00 zł.

Zmiany w zasiłku rodzinnym w 2014 roku (kryteria dochodowe, wysokość zasiłku, dodatki).
Zmiany w zasiłku rodzinnym (2014)

Najchętniej czytane (wrzesień 2013)


Najchętniej czytane (sierpień 2013)
Najchętniej czytane (wrzesień 2013)

Najchętniej czytane tematy w miesiącu wrześniu 2013 to:

1. Kiedy można wypowiedzieć umowę najmu?
2. Ile może dorobić emeryt lub rencista?
3. Niezgodność księgi wieczystej ze stanem prawnym.
4. Danina jako koszt.
5. Jednoosobowa spółka z o.o.