poniedziałek, 28 października 2013

Długi spadkowe - będą zmiany?

Kontynuowane są prace na nad poselskim projektem zmian w Kodeksie cywilnym, dotyczącym odpowiedzialności spadkobierców za długi spadkowe.

Celem nowej regulacji jest zmiana przepisów dotyczących ustawowych skutków braku oświadczenia spadkobiercy w przedmiocie przyjęcia lub odrzucenia spadku w taki sposób, aby brak owego oświadczenia powodował skutek ustawowy w postaci przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza, a więc ograniczającego odpowiedzialność spadkobiercy tylko do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku, a nie jak to ma miejsce obecnie przyjęcia prostego, a więc bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe tj. zarówno mieniem spadkowym jak i mieniem własnym.

Długi spadkowe - będą zmiany?
Długi spadkowe - będą zmiany?

W obecnych przepisach kodeksu cywilnego, przyjęcie spadku bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe następuje, gdy spadkobierca nie złoży w przewidzianym terminie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku co w konsekwencji rodzi niezwykle doniosłe skutki prawne z tym związane.

Projektodawca podkreśla, że takie rozwiązanie jest poddawane krytyce w doktrynie z uwagi na fakt, iż nieznajomość przepisów prawa spadkowego nie może prowadzić do negatywnych konsekwencji w postaci przyjęcia pełnej odpowiedzialności za długi. Ponadto podkreśla, że obecna regulacja stawia w uprzywilejowanej pozycji wierzycieli spadkodawcy (przede wszystkim duże instytucje finansowe), a krzywdzi spadkobierców.

Zgodnie z obecnym stanem prawnym spadkobierca może przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić.

Aby dokonać przyjęcia lub odrzucenia spadku spadkobierca musi złożyć stosowne oświadczenie zarówno o przyjęciu, tak wprost, jak i z dobrodziejstwem inwentarza lub o odrzuceniu spadku. Powyższe oświadczenie musi być złożone przed sądem lub notariuszem w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania (na ogół termin ten biegnie się od dnia śmierci spadkodawcy).

Co istotne, brak oświadczenia w powyższym terminie skutkuje tym, że spadkobiercę traktuje się tak jakby przyjął spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste). Projektodawca proponuje dokonać odwrócenia obowiązującej zasady, co skutkować będzie tym, że brak oświadczenia spadkobiercy o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o tytule swego powołania, spowoduje przyjęcie spadku z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza).

W ocenie projektodawcy niezłożenie oświadczenia w powyższym terminie powinno być jednoznaczne z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. W takiej sytuacji każdy spadkobierca odpowiadałby za długi w sposób ograniczony tj. do wartości stanu czynnego spadku.

Maciej Radomski

pl. Grunwaldzki 3/2b 
58-100 Świdnica 
tel. kom.: 505 107 131 
faks/tel.: 074 850 51 51 
biuro@causakancelariaprawna.eu 

1 komentarz:

adwokat Zielona Góra pisze...

Bardzo ciekawy blog i wiele cennych informacji. Pozdrawiam