piątek, 15 listopada 2013

Kara więzienia już nie dla nietrzeźwych rowerzystów

Pijani rowerzyści nie będą już karani więzieniem, to jednak nie oznacza ich bezkarności. 17 października Prezydent podpisał obszerną zmianę kodeksu postępowania karnego oraz innych ustaw wprowadzającą zmiany w zakresie przepisów dotyczących nietrzeźwych rowerzystów.

Dotychczas podstawą odpowiedzialności był art. 178a § 2 Kodeksu karnego. Zgodne z nim każdy, kto znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania inny pojazd niemechaniczny, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Pijani rowerzyści nie będą już karani więzieniem
Pijani rowerzyści nie będą już karani więzieniem.

Praktyką stosowaną przez sądy wobec nietrzeźwych rowerzystów było dodatkowo orzekanie zakazu prowadzenia pojazdów od roku do 10 lat. Za naruszenie tego środka karnego grożą poważne konsekwencje. Czyn ten kwalifikowany jest jako przestępstwo naruszenia zakazu sądowego z art. 244 kk, który zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat 3.

Według danych Komendy Głównej Policji w roku 2012 nietrzeźwi kierujący brali udział w blisko 4,5 tys. wypadków. Zostały w nich zabite 584 osoby, a ponad 5,3 tys. odniosło obrażenia. W tej grupie rowerzyści pod wpływem alkoholu spowodowali 206 wypadków, a których zginęły 23 osoby, a 195 zostało rannych. Jeśli zsumujemy liczbę zabitych i rannych w tych wypadkach i odejmiemy od tego liczbę wypadków okaże się, że w ciągu roku pijani rowerzyści spowodowali obrażenia u dwunastu osób. Analiza danych o wypadkach jasno wskazuje, że rowerzysta jadący po pijanemu zagraża przede wszystkim sobie. Tymczasem w 2011 roku pijani rowerzyści stanowili 40 proc. zatrzymanych przez policję i aż 45 proc. osadzonych w więzieniu.

Stąd też podpisana przez prezydenta nowelizacja uchyla przede wszystkim art. art. 178a § 2 Kodeksu karnego, który przewiduje karę więzienia dla nietrzeźwych rowerzystów. Jazda rowerem po alkoholu od momentu wejścia w życie ustawy nie będzie już przestępstwem, stanowić będzie jedynie wykroczenie.

Odpowiedzialność oparta zostanie na nowym art. 87 §1a Kodeksu wykroczeń. Zgodnie z nim nietrzeźwym rowerzystom grozić będzie od 5 do 30 dni kary aresztu bądź grzywna w wysokości od 50 zł do 5000 zł. Dodatkowo sąd będzie miał możliwość orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów innych niż pojazdy mechaniczne na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Do tej pory orzeczenie niniejszego środku karnego było obowiązkowe.

Zlikwidowany zostanie natomiast obowiązek orzekania zakazu prowadzenia pojazdów wobec ukaranych za wykrocznie kierowania rowerem w stanie po użyciu alkoholu (art. 87§ 2 kw). Orzeczenie zakazu dotyczyć będzie mogło jedynie pojazdów niemechanicznych. Należy przy tym zaznaczyć, że naruszenie orzeczonych zakazów prowadzenia pojazdów na podstawie nowych i obowiązujących już przepisów wciąż stanowić będzie przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolność do lat 3 (art 244 kk).

Nietrzeźwi rowerzyści skazani przed zmianą przepisów za przestępstwo z art. 178a § 2 kk. nie wylądują w więzieniu. Zapadły wyrok pozostanie w mocy, lecz nie będzie można wykonać wymierzonej kary. Kara pozbawienia wolności zostanie zamieniona na maksymalnie 30-dniowy areszt. Okresy orzeczonych środków karnych nie podlegają zmianie. Sama ustawa wejdzie w życie 1 lipca 2015 roku, przepisy dotyczące nietrzeźwych rowerzystów zaczną obowiązywać jednak szybciej, bo już po 14 dniach od dnia ogłoszenia.

Maciej Radomski

pl. Grunwaldzki 3/2b 
58-100 Świdnica 
tel. kom.: 505 107 131 
faks/tel.: 074 850 51 51 
biuro@causakancelariaprawna.eu 

Brak komentarzy: