poniedziałek, 24 lutego 2014

Egipskie plany wycieczkowe

Polityczne wrzenie w Egipcie przybrało na sile, czego dowodem bez wątpienia są ostanie szeroko komentowane w mediach wydarzenia. Zamach wymierzony w zagranicznych turystów, potwierdził jedynie, że egipskie władze w coraz mniejszym stopniu panują nad sytuacją na Synaju, również w kontekście zapowiedzi przez eks­tre­mi­stycz­ne grupy kolejnych ataków.

Nie zmienia to faktu, iż Egipt był i nadal pozostaje dla wielu Polaków miejscem nader atrakcyjnym, stanowiącym często główny kierunek wycieczek zagranicznych. Sytuacja stała się jednak na tyle poważna, że już teraz wiele biur turystycznych umożliwia swoim klientom bezkosztową zmianę zakupionych wczasów na każdy inny kierunek dostępny w ich systemie rezerwacyjnym. Problem natomiast może się pojawić, jeżeli zechcemy w zupełności zrezygnować z wyjazdu i zażądamy zwrotu pieniędzy.

Egipskie plany wycieczkowe
Egipskie plany wycieczkowe

Zniesienie współwłasności nieruchomości

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom. Ustawodawca dopuszcza możliwość zniesienia współwłasności w każdym czasie, przyznając jednocześnie każdemu współwłaścicielowi roszczenie o zniesienie współwłasności.

Zniesienie współwłasności może nastąpić w drodze umowy lub w drodze postępowania przed sądem. Uprawnienie współwłaścicieli w tym zakresie może być ograniczone tylko w drodze czynności prawnej, w szczególności w drodze umowy. Regulacja zawarta w kodeksie cywilnym, mówiąca o uprawnieniu każdego ze współwłaścicieli do żądania zniesienia współwłasności, jak i o jego czasowym ograniczeniu, odnosi się ze względów oczywistych do zniesienia współwłasności w drodze sądowej. 

Zniesienie współwłasności nieruchomości
Zniesienie współwłasności nieruchomości

Najchętniej czytane (styczeń 2014)

Najchętniej czytane (styczeń 2014)
Najchętniej czytane (styczeń 2014)

Najchętniej czytane tematy w miesiącu styczniu 2014 to:

1. Zmiany w zasiłku rodzinnym (2014).
2. Niezgodność księgi wieczystej ze stanem prawnym.
3. Kiedy można wypowiedzieć umowę najmu?
4. Podatek od nieruchomości - kiedy i gdzie?
5. Danina jako koszt.