poniedziałek, 10 marca 2014

Emerytury częściowe

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu  Ubezpieczeń Społecznych wprowadziła w ustawie emerytalnej możliwość przejścia na emeryturę częściową przed ukończeniem podwyższonego wieku emerytalnego.

Od 1 stycznia 2013 r. został wprowadzony podwyższony wiek emerytalny, po ukończeniu którego można ubiegać się o tzw. emeryturę powszechną przewidzianą w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wiek emerytalny, jak wiadomo, podlega stopniowemu wydłużeniu o jeden miesiąc dla osób urodzonych w kolejnych kwartałach. Obecnie osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r., które nie ukończą podwyższonego wieku emerytalnego, będą mogły ubiegać się o przyznanie emerytury częściowej.

Emerytury częściowe
Emerytury częściowe

Zaległe świadczenia z ZUS

19 lutego 2014 r. weszły w życie przepisy, dzięki którym emeryci będą mogli ubiegać się o zwrot zawieszonych świadczeń z ZUS wraz z odsetkami.

Ustawa z 13 grudnia 2013 r. o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r. to efekt wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który za niekonstytucyjną uznał obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. zasadę, zgodnie z którą możliwość przejścia na emeryturę bez konieczności rezygnowania z etatu, skutkowała zawieszeniem wypłaty emerytury.

Zaległe świadczenia z ZUS
Zaległe świadczenia z ZUS

Najchętniej czytane (luty 2014)

Najchętniej czytane (luty 2014)
Najchętniej czytane (luty 2014)

Najchętniej czytane tematy w miesiącu lutym 2014 to:

1. Danina jako koszt.
2. Niezgodność księgi wieczystej ze stanem prawnym.
3. Zmiany w zasiłku rodzinnym (2014).
4. Kiedy można wypowiedzieć umowę najmu?
5. Podatek od nieruchomości - kiedy i gdzie?