sobota, 21 czerwca 2014

Grunty rolne pod inwestycje

W dniu 26 maja 2013 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Zmiany wprowadzone przez nowelizację dotyczyły przede wszystkim kwestii związanych z postępowaniem o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych oraz leśnych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie przepisów nowelizacji rozstrzygnięto, że dochody budżetu województwa związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, są niepodatkowymi należnościami budżetowymi. Ponadto wskazano, że organem właściwym do egzekucji należności z tytułu dochodów związanych z wyłączaniem z produkcji gruntów rolnych, jest marszałek województwa.

Grunty rolne pod inwestycje
Grunty rolne pod inwestycje

niedziela, 15 czerwca 2014

Zbycia przedsiębiorstwa wyłączone z opodatkowania

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

Jeżeli przedmiotem sprzedaży będzie przedsiębiorstwo obejmujące wszystkie jego składniki majątkowe, to czynność taka zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług będzie wyłączona z opodatkowania. W praktyce obrotu gospodarczego zdarzają się sytuacje, w których niektóre elementy przedsiębiorstwa podlegają wyłączeniu z transakcji sprzedaży. Jednak nawet w takim przypadku, składniki materialne i niematerialne wchodzące w skład przedsiębiorstwa powinny pozostawać ze sobą we wzajemnych relacjach w taki sposób, by można było o nich mówić jako o zespole, a nie tylko zbiorze pewnych elementów.

Zbycia przedsiębiorstwa wyłączone z opodatkowania
Zbycia przedsiębiorstwa wyłączone z opodatkowania

środa, 11 czerwca 2014

Rozwód, rzecz kosztowna

Koszty, jakie pojawiają się w trakcie rozwodu, uzależnione są od stopnia skomplikowania sprawy, w tym od posiadania lub nie małoletnich dzieci. Sprawa rozwodowa może mieć swój finał na pierwszej rozprawie lub dopiero po kilku kolejnych. W zależności od uzgodnień małżonków oraz stopnia skomplikowania sprawy, różny będzie ostateczny koszt rozwodu.

Może wynieść zarówno kilkaset, jak i kilka tysięcy złotych. Górnej granicy w zasadzie ustalić nie sposób. Podstawowym kosztem jest stała, niezależna od stanowiska stron i podnoszonych żądań opłata sądowa od pozwu rozwodowego w wysokości 600 zł.

Rozwód, rzecz kosztowna
Rozwód, rzecz kosztowna

Najchętniej czytane (maj 2014)

Najchętniej czytane (maj 2014)
Najchętniej czytane (maj 2014)

Najchętniej czytane tematy w miesiącu maju 2014 to:

1. Niezgodność księgi wieczystej ze stanem prawnym.
2. Kiedy można wypowiedzieć umowę najmu?
3. Stwierdzenie nieważności decyzji.
4. Darowizna a scheda spadkowa.
5. Podatek od nieruchomości - kiedy i gdzie?