środa, 11 czerwca 2014

Rozwód, rzecz kosztowna

Koszty, jakie pojawiają się w trakcie rozwodu, uzależnione są od stopnia skomplikowania sprawy, w tym od posiadania lub nie małoletnich dzieci. Sprawa rozwodowa może mieć swój finał na pierwszej rozprawie lub dopiero po kilku kolejnych. W zależności od uzgodnień małżonków oraz stopnia skomplikowania sprawy, różny będzie ostateczny koszt rozwodu.

Może wynieść zarówno kilkaset, jak i kilka tysięcy złotych. Górnej granicy w zasadzie ustalić nie sposób. Podstawowym kosztem jest stała, niezależna od stanowiska stron i podnoszonych żądań opłata sądowa od pozwu rozwodowego w wysokości 600 zł.

Rozwód, rzecz kosztowna
Rozwód, rzecz kosztowna

W sytuacji orzeczenia rozwodu na zgodny wniosek stron, bez orzekania o winie, sąd zwróci połowę uiszczonej opłaty tj. 300 zł. Nadto, od byłego małżonka można żądać dodatkowo zwrotu jednej czwartej uiszczonego wpisu kolejne 150 zł. Odmiennie kształtuje się sytuacja w przypadku zasądzenia alimentów na rzecz jednego z małżonków, wtedy pobiera się od drugiego małżonka dodatkową opłatę stosunkową, zależną od wysokości zasądzonych alimentów.

Niezależenie od powyższej specyfikacji kosztowej, jeśli każde z małżonków chciałoby skorzystać z pomocy profesjonalnych pełnomocników, to muszą liczyć się z ich kosztami.  Wynagrodzenie prawnika ustalane jest zwykle w sposób indywidualny i zależy w dużej mierze od stopnia skomplikowania sprawy oraz nakładu pracy.

Małżonkowie mogą również podjąć próbę uratowania związku poprzez udziału w terapii partnerskiej, co wiązać się będzie z wydatkiem 200 zł za seans, czy też mediacji w poradni rodzinnej, tu stawki oscylować będą od 50 do 200 zł liczonych od osoby. Jeżeli jednak małżonkowie zdecydują się na rozwód, muszą liczyć się z dodatkowymi wydatkami.

Dlatego, że sprawa rozwodowa, poza samym rozwiązaniem małżeństwa, dotyczy również wielu innych aspektów, takich jak władza rodzicielska, kontakty z dziećmi czy alimenty. W toku sprawy o rozwód strony mogą wnosić np. o zabezpieczenie kontaktów z dziećmi w wakacje czy ferie, taki wniosek wiąże się z opłatą w wysokości 40 zł.

Zobowiązany do płacenia alimentów były małżonek może również wnosić o zmianę postanowienia w zakresie alimentów, opłata od takiego wniosku to 100 zł. Strona niezadowolona z postanowienia o zabezpieczeniu może na takie postanowienie złożyć zażalenie, od którego opłata wynosi 30 zł.

W przypadku sporu co do władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem i kontaktów z dzieckiem niezbędne jest przeprowadzenie badania i wydanie opinii przez Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny. Koszt takiej opinii to zwykle 500 zł. Natomiast, jeżeli dobro dziecka jest zagrożone, to może pojawić się konieczność wglądu kuratora w wykonywanie kontaktów z dzieckiem. W takiej sytuacji, w zależności od okresu wykonywania czynności, koszt może sięgnąć kilku tysięcy złotych.

Ponadto, jeżeli małżonkowie w toku procesu będą chcieli dokonać podziału majątku wspólnego, to muszą liczyć się z dodatkową orzeczoną przez sąd opłatą od podziału majątku. Wyniesie ona 300 zł, jeżeli podział będzie zgodny lub 1000 zł, jeżeli podział będzie dokonywany spornie. 

Dodatkowe koszty mogą pojawić się w przypadku korzystania z opinii biegłego powołanego do wyceny nieruchomości. Koszt takiej opinii może wynieść nawet 5000 zł.

Zapłacimy również za złożenie wniosku o eksmisję małżonka 200 zł, trzeba ponadto liczyć się z opłatami za kolejne wnioski dowodowe. Należy również podkreślić, iż niewielkie znaczenie dla postępowania rozwodowego będzie miało istnienie rozdzielności majątkowej małżonków. Może ono jedynie przesądzać, o nieistnieniu więzi ekonomiczno-gospodarczej, czyli jednej z przesłanek rozpadu pożycia małżeńskiego.

Maciej Radomski

pl. Grunwaldzki 3/2b 
58-100 Świdnica 
tel. kom.: 505 107 131 
faks/tel.: 074 850 51 51 
biuro@causakancelariaprawna.eu 

Brak komentarzy: